Věrnostní programy

Pomůžeme vám rozhodnout, zda a v jaké podobě potřebujete věrnostní program pro své zákazníky. Nemusí jít vždy o rozsáhlý a nákladný způsob komunikace. Někdy stačí jen několik drobností, abyste se odlišili od své konkurence.
Naši partneři oceňují na námi navržených řešeních především jejich výhodnost. Nesnažíme se, aby do nich museli investovat bez vztahu k opakujícím se nákupům. I věrnostní programy se dají měřit.
Jak postupujeme v případě věrnostních programů?

  • Definujeme potřeby a rozhodování stávajících zákazníků pro produkt/službu
  • Rozdělíme jednotlivé zákazníky do skupin
  • Připravíme SWOT analýzu zaměřenou na motivaci k opakovanému nákupu
  • Navrhneme nejvhodnější způsoby věrnostního programu pro jednotlivé skupiny
  • Připravíme rozpočet pro věrnostní program
  • Navrhneme měření a vyhodnocování věrnostního programu

Je věrnostní program důležitý?

Jakákoli sebemenší motivace navázaná na stávajícího zákazníka a jeho nákupy se již může stát věrnostním programem. A tato motivace pak vede k opakovaným nákupům. Proto byste pro své zákazníky měli mít vždy nějakou podobu věrnostního programu. Motivace je pro ně velmi důležitá.
Našim partnerům navrhujeme takové podoby motivace jejich stávajících zákazníků, aby odpovídaly struktuře jejich byznysu, marži a objemům prodejů.

Menu