Správa sociálních sítí

Sociální sítě vnímáme jako doplněk vaší komunikace, který slouží k prohlubování vztahu se zákazníkem. Současně pomáhá získávat zákazníky díky jinému pohledu na vaši firmu a způsob, jakým nabízíte své produkty a služby.
Naši zákazníci přes sociální sítě komunikují buď neformálně, nebo naopak posilují svoji odbornost a pověst v daném oboru.
Jak postupujeme při správě sociálních sítí?

  • Vybereme typy sociálních sítí vhodných pro vás
  • Navrhneme způsoby komunikace v rámci jednotlivých typů sítí
  • Navrhneme typy příspěvků
  • Zajistíme tvorbu příspěvků ve spolupráci s vašimi odborníky a specialisty
  • Měříme dopady komunikace na počty získaných zákazníků
  • Díky pravidelnému reportu můžete kontrolovat naši práci

Proč jsou sociální sítě tak důležité?

Díky správné strategii v rámci sociálních sítí pomáháte rozvíjet obrat o vaší společnosti. Zákazníci totiž pořizují produkty a služby tam, kde mají k dodavateli či prodejci lepší vztah. A tento vztah vám pomáhají vytvářet právě sociální sítě.
V případě odborných služeb zase zákazníci hledají důvěru ve vaši firmu. A té může pomoci právě odborná komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Menu