E-mailing a pravidelná komunikace

Pomůžeme vám, aby vaši zákazníci nevnímali e-maily od vás jako spam. Aby se díky nim k vám vraceli a opakovali svoje nákupy. Současně vám nastavíme pravidelnou komunikaci s každým zákazníkem tak, aby si vytvářel k vaší firmě vztah a neodcházel ke konkurenci.
Dobrá správa e-mailové komunikace vedla u našich zákazníků k vytvoření nejvýhodnějšího způsobu získávání dalších nákupů od stávajících zákazníků.
Jak postupujeme v případě e-mailingu a komunikace?

  • Vytvoříme stručnou zprávu o stavu databáze vašich zákazníků
  • Definujeme potřeby a rozhodování stávajících zákazníků pro produkt/službu
  • Rozdělíme jednotlivé zákazníky do skupin a popíšeme způsoby, jak je budeme oslovovat
  • Připravíme jednotlivé typy e-mailů a jejich četnost
  • Pravidelně vytváříme e-maily či definujeme automatizované emaily
  • Připravujeme pravidelný report výsledků e-mailové komunikace
  • Vyhodnocujeme přínos pro firmu z hlediska obratu a zisku

Je e-mailová komunikace se zákazníkem důležitá?

E-mailová komunikace se zákazníkem je v současné době významným způsobem, jak oslovit stávající zákazníky. Důležitá je však forma a obsah – aby se váš e-mail nestal spamem, kterého se chce zákazník zbavit.
Proto našim zákazníkům připravujeme e-maily na míru – přesně podle jejich produktů a služeb tak, aby z nich získali co nejvíce nákupů a co nejméně odhlášených zákazníků. Dlouhodobě se pak e-mailová komunikace řadí k nejvýhodnějším způsobům, jak získat opakované nákupy.

Menu