Strategie péče o stávající zákazníky

Vytvoříme pro vás strategii, která vám pomůže udržet si zákazníky. Víme, jak nákladné je získat nového zákazníka, proto se snažíme, abyste zákazníka neztratili a rád se k vám vracel. Naše strategie vám současně pomůže snížit náklady na získávání zákazníků a náklady na vytvoření potřebného obratu a zisku.
Zákazník, který se k vám vrací, vás zase doporučuje dalším zákazníkům. Díky tomu vytvoříme velmi účinný způsob získávání zákazníků.
Jak postupujeme při vytváření strategie?

  • Definujeme potřeby a rozhodování stávajících zákazníků pro produkt/službu
  • Rozdělíme jednotlivé zákazníky do skupin a popíšeme způsoby, jak se o ně budeme starat
  • Připravíme SWOT analýzu udržení zákazníka
  • Navrhneme nejvhodnější způsoby udržení zákazníka
  • Připravíme rozpočet pro aktivity vedoucí k udržení zákazníků
  • Navrhneme měření a vyhodnocování jednotlivých aktivit
  • Definujeme způsob kontroly udržení stávajících zákazníků

Je péče o zákazníky důležitá?

Nebudete-li pečovat o stávající zákazníky, nebudou u vás dlouhodobě opakovaně nakupovat. Nedomyslí se, že vám na nich záleží, že máte pro jejich potřebu nový produkt, nebo že produkt nakupovaný nejčastěji máte nyní za zvýhodněnou cenu. Nevytvoří si k vám vztah a proto si bez váhání koupí daný produkt či službu jinde.
Komunikace je důležitá nejen v mezilidských vztazích, ale i ve vztahu vás a zákazníka. Čím méně s ním budete komunikovat, tím méně si na vás vzpomene a využije vašich produktů či služeb. My vám umíme navrhnout správný způsob péče o stávající zákazníky tak, aby je neobtěžoval a byl jimi vítaný.

Menu