Marketingové strategie

Vytvoření marketingové strategie vnímáme jako proces, na jehož konci byste měli vědět, jak nejlépe můžete získávat zákazníky, jak je poznáte a kde jich najdete nejvíce. Současně dostanete do ruky přesný popis, jak se o jednotlivé oblasti získávání zákazníků starat a s jakými přibližnými náklady.
Poradíme vám také, jakou část rozpočtu vyčlenit na získávání zákazníků a co vše se získáváním zákazníků ve vaší firmě souvisí.


Co obsahuje marketingová strategie?

  • Definujeme potřeby a rozhodování stávajících a potenciálních zákazníků pro produkt/službu
  • Definujeme cílového zákazníka
  • Rozdělíme jednotlivé zákazníky do skupin a popíšeme způsoby, jak je budeme oslovovat
  • Vytvoříme analýzu konkurence
  • Připravíme SWOT analýzu
  • Definujeme marketingové cíle – vč. způsobů, jak je budeme měřit
  • Navrhneme nejvhodnější způsoby získávání zákazníka
  • Připravíme rozpočet pro propagaci a prezentaci
  • Definujeme způsob kontroly propagace/strategie

Proč je marketingová strategie důležitá?

Bez definované marketingové strategie a především definice vašeho cílového zákazníka můžete investovat velké množství času a prostředků tam, kde vaši zákazníci nejsou. Často se setkáváme s názorem: „Ale náš produkt/službu si mohou koupit všichni.“ Ano, mohou, ale abyste oslovili všechny, museli byste mít neomezené prostředky na jejich oslovení. Marketingová strategie vám řekne, jakou skupinu se vyplatí oslovit tak, aby se vám investice do jejího oslovení nejen vrátily, ale abyste měli i dostatečný zisk na provoz vaší firmy.

Menu