Řekli o nás


Zaměřujeme se na firmy jako celek

Naše spolupráce začíná často definicí strategie vaší firmy, případně auditem vašich způsobů získávání zákazníků. Umíme pomoci nejen s marketingem a obchodem, ale i s rozpočtem, nebo motivací zaměstnanců, kteří se podílejí na získávání zákazníků – tedy se všemi oblastmi, které vám pomáhají získávat a udržet zákazníky.


Získávání nových zákazníků

Zaměřujeme se na všechny způsoby získávání zákazníků. Od strategií obchodu a marketingu až po všechny formy propagace.

Péče o stávající zákazníky

Získat zákazníka je mnohdy snazší, než si ho udržet. Proto vytváříme strategie s ohledem na opakované nákupy vašich produktů a služeb.

Outsourcing marketingu

Mnoho našich zákazníků dává přednost úplnému outsourcingu. Získávají totiž daleko více za mnohem menších nákladů.

Management

Pomůžeme vám najít nejlepší cestu pro rozvoj vaší firmy. Zajistíme, aby dosahovala takového výkonu, který povede k naplnění vašich cílů.


Příklady našich výsledků4%
Snížili jsme náklady na kampaně ze 40 % na 4 % při zachování obratu


250
Snížili jsme náklady na získání zákazníka z 2 000 na 250 Kč


2
Díky SEO jsme dostali zákazníka z 5. strany na 2. pozici ve vyhledávání


6200
Počet získaných zákazníků jsme meziročně zvedli z 2 300 na 6 200Pomáháme vám získávat zákazníkyZa každou investicí hledáme nové zákazníky, kteří by u vás koupili produkt, nebo službu. Vymýšlíme ty nejvýhodnější způsoby, jak získat zákazníka, jak si ho udržet a jak ho přimět k opakovanému nákupu. Na prvním místě tak máme návratnost každé investice vložené do všech činností, které směřují k získání a udržení zákazníka.


JAK PRACUJEME?


Jak získáváme
zákazníky?

Nenecháme vás v tom. Nekončíme pouze u auditu či strategií, ale dodáme vám všechny služby z oblasti obchodu a marketingu.

Na začátku je audit

Nejdříve provedeme audit – podle rozsahu je buď firemní, divizní, obchodní, nebo marketingový.

Vytvoření strategie

Na základě výsledků auditu vytvoříme účinnou strategii pro získávání zákazníků.

Obchod a marketing

Dodáme vám všechny služby a nástroje pro účinný obchod a marketing.

Reporting

Díky reportingu vidíte, zda se vaše investice do naší práce vrací v podobě zákazníků.


Menu